Vinarija Tomac

Jastrebarsko, 2020.

 

Objekt je izuzetno zahtjevna konstrukcija u vidu arhitektonskog oblikovanja. Čini ga ukopani podrum, prizemlje i drvena krovna konstrukcija specifičnog oblika s galerijom u potkrovlju. Podrum i prizemlje čini armiranobetonska konstrukcija na rasponu od 10 m, kao vanjski zidovi su predviđeni opečni blokovi ispunjeni kamenom vunom kao završni materijal. Na konstrukciju prizemlja na rasponu od 10 m se predviđa drvena konstrukcija s konzolama 5-6 m i vanjskom vizualnom opnom u vidu križnih stupova. Na takvu se kon­strukciju izvodi spregnuta drvena konstrukcija za izlaz na vidikovac (krov). Krovne su plohe izvedene sa slamom.

Medora Auri

Podgora, 2016.-2018.

Projekt je podijeljen u dvije odvojene faze, rekonstrukcija depadan­si Agava, Oliva, Mimoza i Caluna u prvoj fazi te rekonstrukcija ho­tela Minerva i uklanjanje hotela Mediteran u drugoj fazi. BRP prve faze iznosi oko 6000 m2, dok je površina rekonstrukcije 2.faze oko 20 000 m2. Etažnost hotela Minerva proteže se kroz 15 etaža koje su do prizemlja djelomično ukopane u teren. Građevina je rekonstruirana u skladu sa arhitektonskim zahtjevima, sa djelomično postojećom do­kumentacijom u zoni visoke seizmičnosti.

Knežija

Stambeno-poslovna građevina Knežija,

Investor: privatni (Domograd d.o.o.), godina: 2016. g.,

Vrsta aktivnosti: idejni, glavni, izvedbeni, nadzor

Objekt je samostalna poslovno – stambena građevina smještena u Ulici Tina Ujevića 17, Zagreb; k.č. 5124, k.o. Trešnjevka. Ukupni BRP zgrade iznosi oko 17 000 m2. Objekt se sastoji od dvije podrumske etaže, prizemlja i pet nadzemnih stambenih etaža. Tlocrt objekta u podzemnim i nadzemnim etažama je pravilan, pravokutnih tlocrtnih dimenzija. Dimenzije objekta u podzemnim etažama i prizemlju je oko 75 x 35,5 m, dok se nadzemne etaže dijele u dva sasmostojeća odvojena objekta koji se nastavljaju iz prizemlja dimenzija 75 x 11,8 m.

Osnovni nosivi vertikalni konstruktivni sistem građevine čine armirano-betonski uzdužni i poprečni zidovi u kombinaciji sa četiri armirano betonske jezgre stubišta i dizala simetrično postavljene u odnosu na tlocrt koje se spuštaju do temeljne ploče u kombinaciji sa stupovima koji su međusobno povezani gredama te tako čine armirano betonske okvire.

Vanjski podrumski zidovi projektiraju se kao vodonepropusni beton VDP 2. Proračun podrumskih zidova proveden je na djelovanja bočnog pritiska nasipa oko zidova te na djelovanja reaktivnih opterećenja na temeljnu ploču gdje se pojedini armirano betonski podrumski zidovi ponašaju kao visokostijeni nosači.

Boutique Hotel Esplanade

Izuzetno složena rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojećih objekata hotela. Dio hotela je već u nekoliko navrata rekonstruiran i ima zaštitu spomenika kulture.

Dijelovi objekta se u potpunosti uklanjaju, dio se sanira i nadograđuje, dio je novi. Dinamika projektiranja i izvođenja je vrlo zahtjevna zbog sezone prije koje je potrebno završiti radove.